• check

  10 års garanti

 • check

  1-3 dagers levering på lagervarer

 • check

  365 dagers åpent kjøp

 • check

  Masse for pengene

Infosenter

Salgsbetingelser

Alle produktpriser er oppgitt inkl. mva. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring på vårt nettsted som følge av prisendringer fra våre produsenter. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Våre tilbud gjelder så lenge lageret rekker.


Transportskade og forsikringer

Transportforsikring inngår. Om det mot formodning oppstår en transportskade på produktet på vei hjem til deg står vi for forsikringen og leverer et nytt produkt/-del snarest mulig.

Husk alltid å kontrollere varene nøye for skader ved mottagelse. Undersøk også grundig for eventuelle skjulte skader – det kan være skjulte skader selv om emballasjen ser hel ut. Skader skal fortrinnsvis registreres på fraktbrev eller lignende, og bekreftes av sjåfør. Send alltid bilder av skade og en enkel forklaring via dette skjemaet omgående når skade oppdages. Husk at absolutt siste frist for å melde transportskader er 5 dager fra etter mottagelsedato. Dette gjelder også for skjulte skader. Etter disse 5 dagene så vil dessverre reklamasjoner forbundet med transportskade bli avvist. Dette er regler som praktiseres av alle større transportører, og er iht. Lov om Vegfraktavtaler § 40, samt NSAB2000 § 29 (Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser).

 

Installasjon/montering

Vi anbefaler at det benyttes godkjent rørlegger og elektriker til montering av det vanntekniske og elektriske tilkoblinger på produkter som kjøpes av oss. I henhold til NEK400 skal elektriske komponenter med effekt over 1950W i våtrom kobles av godkjent elektriker, dette gjelder våre steamdusjer og boblebad.

Ved bruk av godkjent/autoriserte fagfolk til montering har du en garanti for at produktet blir riktig montert og dine rettigheter blir ivaretatt ved eventuelle garantispørsmål. Produktet bør og skal plasseres slik at det er enkel servicetilgang til vann- og elektriske komponenter. Vi tar ikke service på produktet dersom servicetilgangen er blokkert.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre produkter leveres med herdet glass, også kalt sikkerhetsglass. Det er viktig at glassene ligger minst 24t i romtemperatur FØR montering.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til SparMax AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold fra kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik SparMax AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til SparMax AS via dette skjemaet slik at SparMax AS kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir SparMax AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Feil/mangler pga. feilmontering/-tilkobling eller lignende dekkes i sin helhet av kunden.

Alle feil/mangler, dersom fabrikkasjonsfeil og som er innenfor garantitiden, skal meldes inn av kunden selv via dette skjemaet. Ved en evt. tvist vil Sparmax AS følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelse.
Varens tilstand, når du sender den retur

Manglende original emballasje kan muligens utgjøre en verdiforringelse, så for å være sikker på å kunne motta alle penger i retur anbefales det at varen returneres i original emballasje.

 

Avhjelp

SparMax AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av SparMax AS, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med SparMax AS, betaler ikke SparMax AS disse utgiftene.

 

Rett til å tilbakekalle

Når produkter kjøpes på nettstedet, har kunden en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at kunden har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding om dette innen 14 dager fra da kunden eller hans/hennes representant mottok det bestilte produktet (angrerettsfristen), elektriske komponenter og/eller spesialbestilte deler taes ikke i retur. Dersom kunden vil angre et kjøp på Nettstedet, skal Kunden sende en klar og tydelig melding til Sparmax før angrefristen utløper. Kunden må i beskjeden oppgi sitt navn og sin adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet. Hvis kunden ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden, skal kunden kunne bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, se link her. Dersom du benytter deg av angreretten må du selv dekke fraktkostnadene. Kunden har også rett til å bruke angreretten på brukt vare mot en verdireduksjon. Du kan henvende deg til oss vedr. angrerett ved å kontakte oss på tlf 32 12 14 16 eller kontakt oss skriftlig ved å gå inn på "Kunderservice" knappen nede i venstre hjørnet.

 

365 dagers åpent kjøp

Vi tilbyr 365 dagers åpent kjøp på våre produkter. Ønsker du å returnere vare og utnytte ditt åpent kjøp kan du ta kontakt med oss på telefon eller epost. Med retur må varen være i ny tilstand (ubrukt) og i originalemballasje. Fraktkostnader for retur må du selv dekke.

 

Gavekort

Gavekort har en gyldighetsperiode på inntil 1 år fra utstedelsesdato.

 

Salg til mindreårige

Sparmax AS inngår ikke avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

 

Ekstraordinære forhold

SparMax AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra SparMax AS side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Salgspant/Betalingsvilkår

SparMax AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

 

Endring i vilkårene

SparMax AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Er SparMax AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, naturkatastrofer, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er SparMax AS fritatt for alt ansvar.

 

Personopplysninger og Cookies

Når du handler på Sparmax.no trenger vi navn, adresse og e-post. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg hvis det skulle være behov. Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Du har rett til innsyn i dine registrerte personalia og retting av disse. Du finner dette på "Min side".

Våre betalingssider/checkout løsning er levert av Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden) og benytter informasjonskapsler/cookies for å levere deg den beste mulige, skreddersydde, online opplevelsen når du benytter Klarnas checkout. Hvilke cookies og hvilket formål de har kan du lese mer om her: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nb_no/privacy

 

Informasjonskapsler (Cookies):
Cookies er en tekststreng som blir lagret fra din PC når du besøker Sparmax.no. Denne er nødvendig når du skal registrere deg og gjennomføre et kjøp (det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies).

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter våre kunder klikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter på nettsidene. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

 

Guiding: Akseptere og slette Cookies i din egen nettleser
Personopplysninger til tredjepart:
Sparmax AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Sparmax. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Sparmax alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Sparmax AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Ovennevnte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av SparMax AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra SparMax AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Copyright © 2018 Sparmax AS. All rights reserved.